Projekty unijne


Przedsiębiorstwo Budowy Dróg "DROGOPOL - ZW" Sp. z o.o. realizuje projekty współfinansowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Spółka jest beneficjentem bezzwrotnych dotacji unijnych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.