Wytwórnia

Jesteśmy producentem masy asfaltobetonowej, którą wytwarza Zakład Produkcyjny „DROGOPOL-ZW”. Prowadzimy również sprzedaż masy asfaltobetonowej dla indywidualnych podmiotów gospodarczych ( mieszanki mineralno-asfaltowe na warstwy ścieralne, wiążące oraz warstwy podbudowy zasadniczej).

Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej służą dwa urządzenia typu AMMANN Global 200 oraz 240, w których skład wchodzą:
  • bębnowa suszarka obrotowa
  • zbiorniki i zasobniki surowców
  • urządzenia transportujące surowiec
Proces technologiczny wytwarzania MMA jest sterowany komputerowo.
Do wytwarzania mas bitumicznych stosujemy jako surowce asfalt stanowiący lepiszcze, w tym także asfalt modyfikowany, środki adhezyjne, mączkę wapienną jako wypełniacz, piasek, grys, stabilizator mastyksu.

Nad jakością naszych mieszanek mineralno-bitumicznych czuwa zakładowe laboratorium. Jednym z jego zadań jest kontrola materiału wsadowego i gotowego już wyrobu – mieszanki mineralno-bitumicznej.


→ Deklaracja właściwości użytkowych MMA Katowice

→ Deklaracja właściwości użytkowych MMA Piekary Śląskie