Przedmiot działalności

Struktura zadań realizowanych przez P.B.D. "DROGOPOL-ZW" spółka z o.o. obejmuje:

  • kompleksowe wykonawstwo robót budowlanych i serwis w zakresie: budowy, rozbudowy, remontów, renowacji i utrzymania dróg, ulic, rond, autostrad, parkingów, przepustów
  • budowę sieci wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, CO, kotłowni, wymiennikowni oraz AKP
  • produkcję mieszanek mineralno-asfaltowych
  • badania laboratoryjne kruszyw i mieszanek asfaltobetonowych
  • świadczenie usług sprzętowych
  • usługi transportowe