Laboratorium drogowe

Wykonujemy wszelkie prace z zakresu:
 1. Badań wstępnych, sprawdzających przydatność materiałów do produkcji mas bitumicznych.

 2. Projektowania recept na mieszanki mineralno-bitumiczne ze sprawdzającymi badaniami laboratoryjnymi uwzględniającymi dopuszczalną tolerancję zawartości asfaltu, podatność na koleinowanie wg BS 598, odporność na działanie wody i mrozu wg AASHTO T 283.

 3. Badań mieszanek mineralno-bitumicznych w trakcie budowy.

 4. Badań ułożonej nawierzchni.

 5. Badań przedprojektowych starej nawierzchni przeznaczonej do remontów i modernizacji zgodnie z obowiązującymi normami polskimi lub unijnymi.


Wszystkie zlecenia realizowane są fachowo, tanio, i w krótkich terminach.

Nasz personel posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały pozytywnie zweryfikowane w dotychczasowej działalności laboratorium. Doświadczenie zdobyte podczas realizacji zróżnicowanych zadań daje gwarancję dokładności i rzetelności wykonywanych badań.

W realizacji zadań ściśle współpracujemy z laboratorium GDDKiA oraz innymi wiodącymi ośrodkami z branży drogownictwa.

W skład laboratorium wchodzą następujące pracownie wyposażone w najnowszej generacji sprzęt firm: COOPER Research Technology, INFRATEST, MEMMERT, RMU, VACUCELL.

 1. Pracownia badań wytrzymałościowych.

  Zakres badań:
  • test pełzania pod obciążeniem statycznym
  • test pełzania pod obciążeniem powtarzalnym
  • moduł sztywności badany metodą rozciągania pośredniego – test ITSM
  • test zmęczenia metodą rozciągania pośredniego – test ITFT
  • badanie odporności na koleinowanie metodą BS 598
  • badanie wytrzymałości na rozciąganie pośrednie
 2. Pracownia kruszyw.

  Zakres badań:
  • pełne badania klasowe kruszyw

 3. Pracownia bitumiczna.

  Zakres badań:
  • penetracja
  • temperatura mięknienia
  • temperatura łamliwości
  • ciągliwość
  • nawrót sprężysty (asfalty modyfikowane)
  • lepkość
 4. Pracownia badań mas mineralno- bitumicznych.

  Zakres prac:
  • badanie składu mieszanek bitumicznych
  • badania Marshalla
  • badania gęstości objętościowej i strukturalnej
  • przygotowywanie zarobów laboratoryjnych