Kontakt

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg "DROGOPOL-ZW" sp. z o.o.Siedziba firmy:
ul. Siemianowicka 52d
40-301 Katowice


Sekretariat
tel. 032 258 14 58,
tel. 032 258 14 98,
fax. 032 258 14 90
drogopol@drogopol.pl

Wytwórnie Mas Bitumicznych
ul. Siemianowicka 52d
41-301 Katowice
ul. Konarskiego 3
41-947 Piekary Śląskie


Laboratorium
ul. Siemianowicka 52d
40-301 Katowice

tel 032 258 50 26Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000019078 NIP: 9541976237
Wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000 zł (z czego wpłacono 1.000.000zł)
Siedziba: Polska, woj. śląskie, powiat m. Katowice, gm. Katowice, miejsc. Katowice