Historia

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
DROGOPOL® - ZW Spółka z o.o. wywodzi się z Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych – Holding SA, które zostało utworzone w 1951 roku. 1 września 1993 roku w ramach ówczesnych przekształceń własnościowych powstało PRI Drogopol, które zapoczątkowało obecny kształt firmy.

Dalsze przekształcenia doprowadziły do powołania Przedsiębiorstwa Budowy Dróg DROGOPOL®-ZW 1 czerwca 1997 roku. Na przestrzeni dziesięciu lat firma wykonała między innymi:

  • remonty i przebudowy około 400 ulic
  • renowacje dróg miejskich
  • modernizacje obiektów drogowych
  • liczne roboty budowlane służące utrzymaniu dróg i ulic
  • około 8500mb sieci zewnętrznej

W 1999 roku staliśmy się członkami Śląskiego Klubu Biznesu.

W 2000 roku wstąpiliśmy do
Business Centre Club.

Od roku 2001 posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001.