Budownictwo drogowe

Nasze przedsiębiorstwo specjalizuje się w robotach drogowych. Posiadamy nowoczesny park sprzętowy, własne zaplecze techniczne, profesjonalne laboratorium drogowe, oraz wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, dzięki czemu możemy spełnić najwyższe wymagania klientów, do których należą zarówno inwestorzy prywatni jak i samorządowi.

Do naszych zadań należy m.in.:

 • budowa autostrad
 • budowa dróg
 • budowa parkingów
 • budowa infrastruktury drogowej miejskiej i gminnej
 • wykonanie wszelkich konstrukcji i technologii drogowych
 • utrzymanie zimowe dróg
 • powierzchniowe utrwalanie dróg
Naszą specjalizacją jest:
 • oznakowanie poziome i pionowe dróg
 • układanie nawierzchni górnych i dolnych warstw bitumicznych
 • skrapianie emulsją
 • warstwy podbudów kamiennych oraz bitumicznych
 • roboty ziemne, makroniwelacje i niwelacje
 • roboty kanalizacyjne i odwodnieniowe
 • roboty z zastosowaniem wzmocnień siatkami poliproetylenowymi, stalowymi oraz geowłókninami
 • roboty elektryczne
 • wykonanie barier energochłonnych
 • ekrany akustyczne
 • roboty geodezyjne
 • roboty brukarskie